Welkom bij de Coöperatie Schoongewoon

"Een mens is geen machine en een machine is geen mens.."

De schoonmaakbranche staat al jaren onder druk en dit gaat vooral ten koste van de schoonmakers en de kwaliteit. Te lage beloning, te weinig waardering en vooral te weinig respect.

DUS HOOG TIJD VOOR EEN SCHOONMAAKACTIE!

Schoongewoon is meer dan alleen een schoonmaakbedrijf. Schoongewoon is een nieuwe vorm van ondernemen waar de mensen het voor het zeggen hebben en waar opbrengsten eerlijker en in overleg worden verdeeld. 

Wij zijn een werknemerscoöperatie en onderdeel van Schoongewoon Nederland, opgericht door Remmelt Schuuring.

Wat is dat, een werknemerscoöperatie?

Een platte organisatievorm zonder management waarin alle werknemers beslissingsrecht hebben. Een unieke bedrijfsvorm met voordelen voor klant en werknemers. Gelijkheid, rechtvaardigheid en een eerlijke winstverdeling.

Het laatste nieuws

Recente nieuwsberichten over Schoongewoon:

Coöperatief Schoongewoon Nederland tekent
31 oktober 2017

Coöperatief Schoongewoon Nederland tekent "Code Verantwoordelijk Marktgedrag"

Op 10 oktober heeft Thijs Spaargaren namens Schoongewoon Nederland de code ondertekend. Wat voor ons als werknemerscoöperatie…

Lees meer over dit artikel
18 oktober 2017

NewForesight nieuwe klant coöperatie Utrecht

Onne de Vries van coöperatie Utrecht mag Lucas Simons van NewForesight verwelkomen. NewForesight is een internationaal opererend strategisch consultancy bureau dat uitdagingen op het terrein van duurzaamheid omzet in marketingkansen. Simons heeft meerdere ondernemingen die zich o.a. richten op duurzame veranderingen in de landbouw- en voedselsector. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking tusse…

Lees meer over dit artikel
09 mei 2017

Resultaten onderzoek werknemerscoöperatie Schoongewoon bekend

Het Verwey-Jonker Instituut verrichtte in opdracht van Start Foundation een onafhankelijk onderzoek naar schoonmaakcoöperatie Schoongewoon. Conclusie: de werknemers zijn zeer enthousiast over de 'zelfsturing' en het model blinkt uit in 'goed werkgeverschap' voor en door de leden!

Lees meer over dit artikel

Onze partners

Ook partner worden van schoongewoon? Neem dan nu contact met ons op.